Úvod >> E-formulář
Zákonný zástupce dítěte (matka):
E-Mail:
Obec:
Telefon:
Žádost o umístění dítěte - péče o dítě v dětské skupině
Trvalé bydliště
Ulice:
Část obce:
Příjmení:
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině: Profa Kids Havířov o.p.s.
Sídlo poskytovatele: Dolní Tošanovice 11, 739 53 Dolní Tošanovice, IČ:01550942
Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v budově ul. Komunardů 985/8, 736 01 Havířov město
*Vypisujte formulář ve žlutém poli tiskacím písmem např NOVÁKOVÁ JANA, pouze kolonku e-mail vypisujte hůlkovým písmem např.: novak@novak.cz
Jméno:
Č.p.:
Č.o.:
PSČ:
Zákonný zástupce dítěte (otec):
Příjmení:
Trvalé bydliště
Jméno:
Obec:
Část obce:
Ulice:
Č.p.:
Č.o.:
PSČ:
Telefon:
E-Mail:
Dítě 1:
Příjmení:
Jméno:
Trvalé bydliště
Obec:
Část obce:
Č.p.:
Č.o.:
Ulice:
PSČ:
Datum narození:
Dítě 2:
Příjmení:
Jméno:
Trvalé bydliště
Obec:
Část obce:
Ulice:
Č.p.:
PSČ:
Datum narození:
Kontaktní osoba:
matka
otec
A) Docházkový režim pravidelný pracovní týden každodenní docházka pondělí až pátek:
a) Celodenní docházka od 05:00 do 20:00 hodin úplata 3.250,-Kč/ měsíc paušál
b) Polodenní (dopolední) od 05:00 do 15:00 hodin úplata 2.250,-Kč/ měsíc paušál
c) Polodenní (odpolední) od 11:00 do 20:00 hodin úplata 2.050,-Kč/ měsíc paušál
d) Polodenní (odpolední) od 13:00 do 20:00 hodin úplata 1.650,-Kč/ měsíc paušál
*Označte zatržítkem variantu docházkového režimu o který máte zájem v kategorii A. Úplatu rodič nebo zaměstnavatel rodiče hradí převodním příkazem na bankovní účet poskytovatele nebo hotově v budově a kanceláři účetní poskytovatele sužby k 20. dni předchozího měsíce za měsíc následující.
B) Docházkový režim nepravidelný pracovní týden každodenní docházka sobota a neděle:
a) Sobota nebo neděle celodenní docházka od 05:00 do 20:00 hodin úplata 300,-Kč/den paušál
b) Sobota nebo neděle dopolední docházka od 05:00 do 15:00 hodin úplata 200,-Kč/den paušál
c) Sobota nebo neděle odpolední docházka od 13:00 do 20:00 hodin úplata 140,-Kč/ den
d) Docházka na denní distanc nepřekročí péči o dítě 5 hodin nepřetržitě na den úplata 120,-Kč/den paušál
C) Docházkový režim nepravidelný noclehový docházka sobota a neděle:
a) Docházka víkendová přenocováni z pátku na sobotu příchod od 18:00 hodin v pátek dítě odchází v sobotu v 10:00 hodin dopoledne úplata 500,-Kč/noc,nebo dítě neodchází a zůstává protože docházka navazuje na kategorii A-c)d)
b) Docházka víkendová přenocováni ze soboty na neděli příchod od 18:00 hodin v sobotu. Dítě odchází v neděli v 10:00 hodin dopoledne úplata 500,-Kč/noc
c) Docházka víkendová přenocováni z neděle na pondělí příchod od 18:00 hodin v neděli dítě odchází v pondělí do 10:00 hodin dopoledne úplata 500,-Kč/noc, nebo dítě neodchází a zůstává, protože docházka navazuje na kategorii A-a)b)
d) Dítě nenavštěvuje žádný docházkový režim v kategorii A protože dochází do standardní mateřské školy. Rodič ale potřebuje umístit dítě do kategorie C, zde může rodič umístit dítě na 3 po sobě jdoucí noci. Dítě po spaní odchází do 10:00 hodin následující den. Úplata 500,-Kč/noc
*Označte zatržítkem variantu docházkového režimu o který máte zájem v kategorii C, jedná se o možnou situaci, kdy rodič má dítě v evidenci v kategorii A a potřebuje souběžně umístit dítě do kategorie C úplatu rodič hradí individuálně předem buď bankovním převodem nebo hotově v budově a kanceláři účetní poskytovatele sužby nejpozději v pátek. Kategorie A,B,C se mohou vzájemě individuálně dle potřeby rodiče prolínat. Dítě může přenocovat pouze 1noc v docházkovém režimu A 4x v měsíci.
* STRAVNÉ - rodič po dohodě s poskytovatelem služby zajistí stravování dle požadavku rodiče a dle jídelníčku zveřejněného poskytovatelem. Rodič má právo si stravu pro své dítě zabezpečit sám donáškou v jídelním nosiči.
Poznámky:
Prosím, vyplňte ochranný kód.
Pokud se po vložení kódu a odesláni nezobrazí text: "Vaše žádost byla úspěšně odeslána" vložte nový kód a odešlete znovu.