Úvod >> Dětská skupina >> Žížalky : 1. třída
Žížalky : 1. třída

Od července 2017 se dětská skupina stěhuje do nových zrekonstruovaných prostor na ulici Tajovského 1157/2 Havířov Podlesí. Ačkoliv kapacita je nastavena na 12 dětí nepředpokládáme, že bude tento stav kapacitně naplněn, protože dětská skupina výchovně navazuje na naši vzdělávací mateřskou školu. Děti s přiměřeně zvládnutými emocemi a sebekontrolou s vyměšováním a po návrhu chůvy pečující o dítě v DS, že dítě je připraveno ke vzděláváni se tento návrh projedná s rodiči k převedení dítěte ke vzdělávání do mateřské školy.

 • Dětská skupina bude v maximálním počtu do 7 dětí do 3let.
 • Dětská skupina (DS) je výchovně zacílena na přípravu dětí od 1 roku věku pro následný vstup ke vzdělávání do rodičem zvolené mateřské školy (státní, soukromé).
 • DS neposkytuje matkám na MD krátkodobou hlídací službu.
 • O děti bude pečovat celkem 1 chůva s kvalifikačním certifikátem. 
 • Do skupiny mohou děti docházet zpravidla od 7 hodin, provozovna se uzavírá až po odchodu posledního dítěte zpravidla ve 21 hodin.
 • Pracujícím rodičům bude umožněn příchod dítěte do skupiny i v brzkých ranních hodinách dle pracovní doby zaměstnavatele rodiče. Provozovna se otevírá od 5:15h
 • Rodič zabezpečí stravné pro své dítě na požadovanou dobu docházky v jídlonosiči, pokud dítě vyžaduje ze zdravotních důvodů domácí stravu.
 • Platba za umístění  dítěte bude možný jen v celodenním režimu měsíčně 3.250,-Kč + strava tj. režim Aa) od září 2017. Děti, které přichází poprvé do kolektivu je povolen distanční režim pouze pro první 3 měsíce poté je dítko převedeno ke každodenní docházce. Při docházce v distančním režimu je docházka 2 dny v týdnu první měsíc. Druhý měsíc je docházka 3 dny v týdnu. Oba měsíce bude hrazeno rodičem před plánovaným datem nástupu do DS.
 • Organizace bude vystavovat potvrzení i pro zaměstnavatele rodiče, které umístilo své dítě do naši dětské skupiny pro čerpáni úlevy na dani za umístění dítěte v dětské skupině.

Zaměstnanci, kteří budou pečovat o Vaše děti :

Osvědčeni o získané kvalifikaci budou zveřejněny  do 30.6. 2015. Rekvalifikační kurzy byly 12.6.2015 úspěšně složeny (69-017-M).

Šárka Žluvová, DiS - kvalifikovaná chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky od června 2015

Osobní potřeby pro vstup do kolektivu:

 • Pyžamko, papučky, 2x trička s krátkým rukávem, 1tričko s dlouhým rukávem, 1x nátělník, tepláčky na ven a do místnosti, brindáček, 3x ponožky, 3x spodní prádlo: pro období odvykání na pleny, klobouček na hlavu pro pobyt venku, jídlonosič pokud bude vyžadován ze strany poskytovatele k uložení na provozu.
 • hřebínek, zubní kartáček+pasta+kelímek na kartáček,
 • 1x za pololetí tekuté mýdlo 200ml 
 • 4 ks balení zvlhčených ubrousku měsíčně u děti nosící pleny celodenně. Adaptační období je období změny a ta se u dítěte projevuje nadměrným vyměšováním stolice.
 • 1x ročně tekutý pudr v tubě AVIRIL
 • Jednorázové pleny do zásoby: pouze děti které pleny nosí !!
 • Děti, které si nosí svačinky z domova, označit zavírací krabičky jménem.

 Odvykací program na plenu zahajujeme u dětí s předpokladem, že:

 • Dítě dochází v každodenním režimu a rodič úzce spolupracuje v doporučení a postupech s chůvou,
 • odvykací program se zahájí až po období ukončení adaptace dítěte. Nejdříve však až po 16 pravidelném docházkovém týdnu.
 • zahájení odstavování plen začínáme v komunitě děti s ukončeným věkem cca 18 měsíců tj. po adaptaci.
 • doba, kdy je dítě bez plen po zahájení odvykacího programu jsou děti ve věku 24 až 26 měsíců.
 • u dětí s opožděným vývojem nebo svými projevy v chování projevuje úzkostné stavy či sociálni fóbií se délka odvykacího programu může prodloužit až o několik měsíců déle, protože i délka samotné adaptace dítěte se prodlužuje.

Před nástupem ke vzdělávání do MŠ má dvouleté batole po roční každodenní docházce v naši DS osvojené:

 1. Hygienické návyky:
 • Zná přesně k čemu slouží toaleta má zvládnuté oba způsoby vyměšování (močení,stolice). Dítě oznámí buď hlasovým či mluveným projevem, že chce vykonat potřebu a odchází samo do míst, kde se toalety nachází. Chůva přichází za dítětem posléze a vyčká až je dítko připravené na posazení na toaletu se kterou mu pomůže pokud je dítě vzrůstem menší a nedokáže se samo bezpečně posadit. Dítě po usednutí na toaletu ihned vykoná potřebu v případě močení. V případě vykonávání stolice chůva posadí dítě na toaletu a informuje dítko o tom, že ho nechá vklidu a samo. Chůva neodchází ovšem zcela pryč, zůstává na dosah hlasové komunikace a s dítětem komunikuje pouze slovem a ubezpečuje chůva dítě, že na něj čeká. Ve chvíli kdy dítě hlásí, že potřebu vykonalo chůva přichází a dítě sesadí z toalety. Dítě se automaticky předkloní pro utření konečníku, poté si vykonanou potřebu dítko spláchne zcela samo. Snaží se obléci si spodní prádlo-punčošky či tepláčky, když vznikne komplikace že se spodní prádlo srolovalo na tolik, že si neví rado pomáhá chůva. Ditko poté odchází k umývadlu, kde vykoná mycí rituál s následným utřením do svého ručníku.

Z praxe: Batole ve věku 2 roky se standardním vývojem s nezvládnutým vyměšováním přijaté do MŠ se projevuje v kolektivu:

 • Pokud ve třídě nepůsobí chůva, učitelka chodí s batoletem na toaletu, dítě o toaletu samo neříká. Dítě začíná vzdorovat....,plakat již po vstupu do prostoru kde se vykonává potřeba. Po usazení na toaletu nemočí a nekaká, čekáte.....čekáte.....a nic!? Nu dobrá tak tedy nepotřebuješ.....učitelka obleče...umyje ruce.... dítě přestává plakat, kňourat... ,a šup s dítětem do herny nebo ke stolu k svačině či obědu na lehátko, jenže jejda po chvíli je pod dítětem loužička, stolice.... NENÍ ZVLÁDNUTO VYMĚŠOVÁNÍ  V ŽÁDNÉ FÁZI. Dítě zadržuje moč a stolici do nejdelší možné doby poté čůrá, kaká kdekoli !!                                                                                                                                          To proč je dítě takto přijato do kolektivu může být cílené... může se jednat  o dítě preferované, zvýhodněné jedná se např. o samotné dítě paní učitelky nebo zaměstnanců MŠ.
 • Dítě si říká o toaletu po usazení na toaletu dítě močí....hurá jupííí....! Učitelka obleče...umyje ruce.... a šup s dítětem do herny nebo ke stolu k svačině či obědu na lehátko, jenže jejda po chvíli má dítě v kalhorách stolici.... VYMĚŠOVÁNÍ pravděpodobně ZVLÁDNUTO V 1 FÁZI ovšem ještě se stává že se dítko občas počůrá cca 1 za týden při hře, poledním odpočinku, sledování pohádky, při jakékoli euforii, nepříjemný zážitek prodělaný u jiného dítěte vztek, pláč které samotné dítě vidí poté se spontánně počůrá. Dítě prožívá stres není schopno kontrolovat vlastní vyměšování.
 • Dítě se zvládnutou první fázi vyměšování plynule přechází do druhé fáze, kdy začíná kontrolovat vyměšování stolice. Upevňuje se vyměšování moči, dítě se již tolik nepomočuje dítě je stabilizované můžeme se na dítě spolehnout, že si zajde na toaletu a nepočůrá se. Stolice je ovšem neustálená. Jakmile se u dítěte projeví plynatost dítě signál, že se otevírá konečník nerespektuje a rovnou kaká. Dítě jen hlásí, že má naděláno v kalhotách nebo o tom učitelku informují děti v kolektivu spontánně : Paní učitelko: "Mates je pokakaný !" Obdobím o kterém můžeme říci, že se s vyměšováním můžeme na dítko spolehnout je 6 až 9 měsícu po zahájení sundáváni plen. Je ovšem prioritou,v jaké je dítě kondici, jak je odolné vůči stresu, zda se nevyvíjí u dítěte psychická porucha.

Režim dne:

Příchody dětí jsou nastaveny dle potřeb rodičů - docházkových režimů, ale zpravidla:

Po příchodu a před jídlem vždy vedme děti k osobní hygieně a mytí rukou.

Do 8 hodin: příchody dětí, spontánní hra

7:00 - 7:30 snídají děti, které dochází v brzkých ranních hodinách

8:45 - 9:15 svačina

9:00 - 10:00 batolátka, které z počátku potřebují spinkat, jdou odpočívat.

9:15 - 9:30 příprava dětí na pobyt venku, v letních dnech dětem sundáváme plíny, učíme odvykáni na plenu,

9:30 - 10:45 děti si hrají venku. V době nevlídného počasí pobyt v místnosti při tvořivé hře, práce s pastelkami, papírem, zpíváme si,

10:45 - 11:30 děti se vrací z pobytu venku do budovy, provádí osobní hygienu, připravujeme děti k obědu,

11:30 - 12:00 děti u oběda vedeme k samostatnosti, ale když jim to nejde pomáháme s dokrmováním,

12:00 - 12:15 osobní hygiena, děti vineme do jednorázových plín před spánkem oblékáni do pyžamka,

12:15 - 12:30 děti ulehají do postýlek- čteme pohádky, dětem pomáháme s usínáním, hlazením po vláskách, vlídným šeptavým hlasem uspáváme.

12:30 - 14:30 spinkáme, děti se probouzejí dle svých potřeb, nebudíme ostatní spící děti po probuzení prvního dítěte. Všem dětem dáváme prostor k dostatečnému odpočinku.

14:30 - 15:00 odpolední svačinka,

15: 00 děti začnají odcházet domů, odpolední pobyt na zahradě nebo pracujeme u stolu s papírem a pastelkou, plastelínou, stolní hry, navlékáme korále....procvičujeme jemnou motoriku

16:00 - 17:00 mažoretkový kroužek od září 2016 každé pondělí v týdnu děvčata od 3let 220,-/měsíčně

16:00 - 17:00 vyšívací kroužek od září 2017 každé úterý v týdnu děvčata od 5let kurzovné 200,-/měsíčně

17:00 - 18:00 večeře pro děti v odpoledním režimu

18:00 - 19:00 pohádka na DVD nebo spontánní hry v průběhu děti odchází domů.

Po odchodu posledního dítěte se zavírá provozovna

Video - Velké OKO - učíme se

Video - Velké OKO-období buzení

Video - Ondrášek


dscn3809
dscn3810
dscn3811
dscn3813
dscn3814
dscn3815
dscn3826
dscn3834
dscn3835
dscn3836
dscn3838
dscn3840
dscn3882
dscn3883
dscn3884
dscn3885
dscn3887
dscn3889
dscn3890
dscn3891
dscn3892
dscn3895
dscn3896
dscn3898
dscn3900
dscn3903
dscn3904
dscn3905
dscn3906
dscn3909
dscn3910
dscn3911
dscn3912